Woonzorgcentrum Zonnestraal

WZC Zonnestraal wil een echte, warme thuis bieden voor zorgbehoevenden met extra aandacht voor elk individu op zich.

Wat heeft het woonzorgcentrum te bieden?

  • Eerst en vooral kunnen we kijken of de thuissituatie nog haalbaar is. Dit kunnen we doen door samen met onze zorgcoördinator na te gaan of er thuis diensten kunnen worden geïnstalleerd. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan:
    • Thuishulp (poetsdienst, familiehulp,...)
    • Aangepaste hulpmiddelen
    • Aanbieden van maaltijden

  • Wanneer men nog zelfstandig is, maar toch kleine hulp of zekerheid (alarmsysteem) wil, kunnen we onze serviceflats aanbieden. Deze zijn gelegen in Kerkhofweg (naast WZC) of Liersesteenweg 15 (overkant WZC). Deze laatste zijn van "De Ideale Woning".

  • We bieden ook kortverblijf aan, dit kan bijvoorbeeld wanneer de mantelzorger op vakantie gaat, na een ziekenhuisopname,...

  • Wanneer alle opties zijn nagekeken en thuis blijven wonen echt moeilijk wordt, bieden we ook permanent verblijf aan. Hierbij streven we naar zorg op maat waarin de eigenheid van onze bewoners behouden kan blijven.

Contact