Wie kan in Lint begraven worden ?

Volgende personen kunnen in Lint begraven worden:

  • personen die in de registers van Lint ingeschreven zijn;
  • personen die op het grondgebied van Lint overleden zijn;
  • personen die effectief in de gemeente wonen, maar die vrijstelling hebben van inschrijving in de bevolkingsregisters;
  • personen die minstens 20 jaar in Lint ingeschreven waren, maar omwille van ouderdom of omwille van ziekte inwoonden bij één van hun kinderen buiten de gemeente of verbleven in een instelling buiten de gemeente;
  • levenloos geboren kinderen;
  • niet-inwoners die een laatste wilsbeschikking opmaakten met vermelding dat ze in Lint begraven willen worden.