Wettelijk samenwonen ontbinden

Maak een afspraak

De wettelijke samenwoonst kan worden beëindigd

  • in onderlinge overeenstemming door beide samenwonenden, of
  • eenzijdig door één van de samenwonenden.

Hoe aanvragen

De ontbinding gebeurt door middel van een schriftelijke verklaring, die het volgende vermeldt:

  • de datum van de verklaring,
  • de naam, voornaam, geboorteplaats en -datum van beide partijen,
  • de woonplaats van beide partijen,
  • de vermelding van de wil de wettelijke samenwoning te beëindigen, en
  • de handtekening van beide partijen of van de partij die de verklaring aflegt.

Kostprijs

De eventuele kosten van betekening en kennisgave worden doorgerekend aan beide partijen. 

 

Contact

Burgerzaken

Adres
Koning Albertstraat 41 , 2547 Lint Routebeschrijving
Tel.
03 460 13 32
burgerzaken@lint.be
Morgen
Gesloten

De dienst burgerzaken werkt op afspraak.

Maak hier een afspraak.

Alle openingsuren Burgerzaken