Wettelijk samenwonen ontbinden

Maak een afspraak

De wettelijke samenwoonst kan worden beëindigd

  • in onderlinge overeenstemming door beide samenwonenden, of
  • eenzijdig door één van de samenwonenden.

Hoe aanvragen

De ontbinding gebeurt door middel van een schriftelijke verklaring, die het volgende vermeldt:

  • de datum van de verklaring,
  • de naam, voornaam, geboorteplaats en -datum van beide partijen,
  • de woonplaats van beide partijen,
  • de vermelding van de wil de wettelijke samenwoning te beëindigen, en
  • de handtekening van beide partijen of van de partij die de verklaring aflegt.

Kostprijs

De eventuele kosten van betekening en kennisgave worden doorgerekend aan beide partijen. 

Registratie € 0
Ontbinding door beide partners
(overeenstemming)
 € 0
Ontbinding door één partner
(eenzijdig)
 € 250

Retributiereglement

 

Contact