Wat is een BuurtInformatieNetwerk?

Een BIN is geen groepering van mensen die toezichtrondes houden of patrouilleren. Een BIN is wel een gestructureerd samenwerkingsverband tussen, burgers in een bepaalde wijk en de lokale politie, dat tot doel heeft het algemeen veiligheidsgevoel te verhogen. Daarnaast kan het ook een aantal sociale en preventieve taken vervullen. Zo blijkt dat in de woonwijken of buurten waar een BIN is opgestart, een grote vorm van solidariteit en samenhorigheidsgevoel groeit, wat de BIN-werking alleen maar ten goede uitkomt.

Wat is het doel?

 • het veiligheidsgevoel te verhogen
 • de samenhang in de buurt te versterken
 • de buurtbewoners bewust te maken van het belang van criminaliteits -en brandpreventie
 • een samenwerking tussen burger en politie te realiseren op het vlak van informatie-uitwisseling

Dit gebeurt door preventiemaatregelen aan te moedigen, de burger zelf te betrekken bij de veiligheid in zijn leefomgeving en de aangifte - meldingsbereidheid van de bevolking te verhogen.  Volgens een recente studie van HLN hebben buurten met actieve BIN's 71% minder inbraken dan regio's zonder....  en 71% is beter dan 0%

Hoe gebeurt de communicatie binnen het netwerk?

Binnen het BIN is er een informatie-uitwisseling:

 • tussen de lokale politie en de burgers;
 • door het verspreiden van preventieve tips;
 • met de nadruk op het verspreiden van nuttige informatie;
 • afgestemd op de specifieke noden en behoeften van de betrokken burgers.

Een goede voorbereiding en organisatie zijn zeer belangrijk. Daarnaast is ook een constante evaluatie een voorwaarde om een BIN verder te laten evolueren en te laten uitgroeien tot een sterke organisatie. Alle betrokken partners zullen zorgen voor een informatie-uitwisseling, waarbij de eigenheid van elke partner gerespecteerd wordt.

Hoe werkt een BIN?

 1. Je ziet een verdachte gedraging of situatie in je buurt.
 2. Je belt de politie en meldt wat je ziet, je belt DIRECT 101 (niet een half uur later of de dag erna)
 3. De politie gaat na wat er aan de hand is en verstuurt indien nodig een sms-bericht met een preventieve tip.
 4. De hele buurt voert de preventieve tip uit (bv. lichten aansteken, uitkijken naar verdachte bewegingen) en de politie spoort de dader op.
 5. De politie kan feedback geven aan de BIN-leden via de co√∂rdinator die deze e-mail dan verder zendt naar de leden.

Wat is geen BIN-taak?

 • De politie verwacht niet dat je gaat patrouilleren, dit is trouwens bij wet verboden!
 • Je hoeft geen verdachte aan te spreken of tegen te houden. 
  Dit kan gevaarlijk zijn en is werk van de politie, dus daarom nogmaals...  als je iets/iemand verdacht ziet, direct 101 bellen.