Alle info over diftar

Diftar staat voor ‘gedifferentieerd tarief’ en betekent in de praktijk dat er verschillende tarieven gelden voor diverse afvalstoffen. U betaalt voor de hoeveelheid afval die u aanbiedt waarbij recycleerbaar of composteerbaar afval, goedkoper is dan afvalstoffen die verbrand worden. Het is een eerlijke manier waarbij u méér betaalt wanneer u méér afval aanbiedt of frequenter uw container buitenzet.

U heeft misschien al gemerkt dat de kost voor PMD héél wat lager ligt dan voor huisvuil en dat u uw papier en karton gratis kan aanbieden tijdens huis-aan-huis-ophaling. Logisch, want die materialen krijgen via recyclage een nieuwe bestemming! Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee! 

Om uw hoeveelheid aangeboden afval te kunnen meten en verrekenen, gebeurt de inzameling via een container. Die is uitgerust met een chip die bij elke lediging het gewicht in de container koppelt aan uw adresgegevens. De ophaalwagen werkt dan weer met een geijkt lees- en weegsysteem. Hierdoor krijgt u een duidelijk zicht op jouw afval’verbruik’.

Wist u trouwens dat de kost die u betaalt voor uw container en/of afvalzak niet volstaat om de afvalophaling én verwerking te financieren? De gemeente past hier nog een heel stuk bij; wat eigenlijk betekent dat iedereen mee betaalt, of u nu goed sorteert of niet. Ook daarom is het eerlijker dat u méér betaalt als u ook meer afval aanbiedt.

Lees alle info over diftar na via de website van IGEAN.

Bent u een particulier en wenst u de container aan te vragen, op te zeggen of te wisselen? Doe dan hier uw aanvraag.
Bent u een niet-particulier en wenst u de container aan te vragen, op te zeggen of te wisselen? Doe dan hier uw aanvraag.  

Contact

Milieudienst

Adres
Koning Albertstraat 41 , 2547 Lint Routebeschrijving
Tel.
03 460 13 36
omgeving@lint.be