Alle info over diftar

Diftar staat voor ‘gedifferentieerd tarief’ en betekent in de praktijk dat er verschillende tarieven gelden voor diverse afvalstoffen. Je betaalt voor de hoeveelheid afval die je aanbiedt, waarbij recycleerbaar of composteerbaar afval goedkoper is dan afvalstoffen die verbrand worden. Het is een eerlijke manier waarbij je méér betaalt wanneer je méér afval aanbiedt of frequenter jouw container buitenzet.

Je hebt misschien al gemerkt dat de kost voor PMD héél wat lager ligt dan voor huisvuil en dat je je papier en karton gratis kan aanbieden voor huis-aan-huis-ophaling. Logisch, want die materialen krijgen via recyclage een nieuwe bestemming! Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee! 

Om jouw hoeveelheid aangeboden afval te kunnen meten en verrekenen, gebeurt de inzameling via een container. Die is uitgerust met een chip die bij elke lediging het gewicht in de container koppelt aan jouw adresgegevens. De ophaalwagen werkt dan weer met een geijkt lees- en weegsysteem. Hierdoor krijg je een duidelijk zicht op jouw 'afvalverbruik’.

Wist je trouwens dat de kost die je betaalt voor je container en/of afvalzak niet volstaat om de afvalophaling én verwerking te financieren? De gemeente past hier nog een heel stuk bij, wat eigenlijk betekent dat iedereen mee betaalt, of je nu goed sorteert of niet. Ook daarom is het eerlijker dat je méér betaalt als je ook meer afval aanbiedt.

Lees alle info over diftar na via de website van IGEAN.

Ben je een particulier en wens je een container aan te vragen, op te zeggen of te wisselen? Doe dan hier jouw aanvraag.
Ben je een niet-particulier en wens je een container aan te vragen, op te zeggen of te wisselen? Doe dan hier jouw aanvraag.  

De tarieven vind je hier.

Contact

Milieudienst

Adres
Koning Albertstraat 41 , 2547 Lint Routebeschrijving
Tel.
03 460 13 36
omgeving@lint.be