Vuurwerk

Inhoud

Het is verboden om zowel op het openbaar domein als op private domeinen, binnenplaatsen en op plaatsen die palen aan het openbaar domein vuur te maken, om het even welk vuurwerk af te steken of om voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere vergelijkbare producten te laten ontploffen. Het is ook
verboden om ontploffend vuurwerk of meer dan de wettelijk toegelaten hoeveelheid feest- en seinvuurwerk bij te hebben.

Procedure

De burgemeester kan op eigen initiatief of na een aanvraag aanvraag, minimum 30 dagen vooraf, toelating verlenen om op een bepaalde locatie en/of gedurende een bepaalde periode af te wijken van dit verbod. De aanvraag verloopt via het evenementenloket. 
Het maken van vuur of het afsteken van vuurwerk mag  nooit hinder veroorzaken. 

Contact