Vrijgave waarborg omgevingsvergunning

Bij een omgevingsvergunning wordt er in vele gevallen een waarborg gevraagd voor eventuele schade aan het openbaar domein die tijdens de werken zou plaatsvinden. 
Bij het einde van de werken kan de waarborg teruggevraagd worden via het e-formulier. 
Onze controleur openbare werken gaat de situatie ter plaatse bekijken en het college van burgemeester en schepenen beslist vervolgens om de borg vrij te geven, waarna het bedrag terug op jouw rekening gestort wordt.

Contact