Vorming voor begeleiders (voorlopig rijbewijs)

Gepubliceerd op woensdag 28 feb 2024 om 11:23

Vormingsmoment

Begeleiders van kandidaat-bestuurders die vanaf 29 februari 2024 een ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’ (M36 of M12) aanvragen, moeten voortaan een vormingsmoment volgen bij een erkende rijschool of erkende lesgever

  • Deze vorming biedt praktische tips om de kandidaat-bestuurder op een veilige en juiste manier te begeleiden.
  • Ze kan ter plaatse bij de rijschool of lesgever gevolgd worden, of digitaal.
  • De begeleider moet deze vorming minstens 5 maanden vóór het praktijkexamen van de kandidaat-bestuurder gevolgd hebben.

Op de dag van het praktijkexamen controleert het examencentrum of minstens één begeleider het vormingsmoment tijdig gevolgd heeft en de deelname nog geldig is (10 jaar geldig).

Begeleiders die het vormingsmoment reeds volgden in de periode 2017-2020, moeten niet opnieuw deelnemen als ze het papieren begeleidersattest, dat ze destijds na het vormingsmoment ontvingen, kunnen voorleggen op de dag van het praktijkexamen.

Minimale oefenperiode

De minimale oefenperiode voor kandidaat-bestuurders wordt vastgelegd op 5 maanden.

Foto: Vlaanderen

Contact