Volmachtformulier recyclagepark

Waarom zo’n formulier?
Vandaag de dag komt het veelvuldig voor dat een bepaalde persoon zich aanbiedt met de identiteitskaart van iemand anders op het recyclagepark, zonder enige vorm van controle. 
Dit is uiteraard niet de correcte manier van werken, is technisch gezien niet toegelaten en maakt het dan ook voor de parkwachters verwarrend, met soms moeilijke situaties tot gevolg. 
Uiteraard begrijpen wij de nood en vraag die er is van bepaalde groepen in de maatschappij, dan denken we vooral aan ouderen, hulpbehoevenden en mensen met een handicap.
Om dit op een uniforme manier te organiseren zodat zij op een correcte manier hun afval kunnen sorteren, willen wij samenwerken aan een gestandaardiseerde procedure voor alle gemeentes binnen het werkingsgebied van IGEAN. Hiervoor hebben we een formulier opgesteld dat de bezoeker in kwestie kan aanvragen bij zijn gemeentedienst. 
Met dit document kan men zich dan aanbieden op het recyclagepark. Dit formulier zorgt er voor dat het meteen duidelijk is welke persoon een volmacht heeft om afval af te leveren in naam van iemand anders. 

Praktische informatie formulier
Elke persoon die een volmacht wenst aan te vragen, richt zich tot de gemeente waar de volmachtgever woonachtig is. Indien iemand een aanvraag doet aan de gemeentedienst in kwestie zal deze zelf beoordelen om de volmacht al dan niet toe te kennen. Dit om te vermijden dat er misbruik van het systeem gemaakt wordt, alsook om zwartwerk te vermijden.

Dit formulier is dan ook enkel bedoeld om mensen, die zelf niet in staat zijn om zich naar een van de recyclageparken te begeven, de kans te geven hun afval op een correcte manier te sorteren. 

Daarom zal de gemeentedienst op basis van elke specifieke situatie een inschatting dienen te maken of de persoon in kwestie een volmacht kan aanvragen. 
De volmachten zijn steeds beperkt in tijd en dit tot een periode van maximum 3 jaar na datum van de uitgifte. Uiteraard kan de periode ook korter zijn indien de situatie dit niet vereist. Dit dient dan ook steeds ingevuld te worden op het formulier. 
Het document kan per mail bezorgd worden aan de persoon in kwestie, deze dient dit document te bewaren en moet dit ten allen tijde kunnen voorleggen op het recyclagepark. 
Indien de persoon een volmacht wenst te geven aan meerdere personen (bv. verschillende kinderen) is dit mogelijk. Hiervoor dient er per persoon een volmachtsformulier ingevuld te worden. Dit document is dus niet overdraagbaar. 
De voorwaarden gesteld aan de volmacht blijven dezelfde als voor elke andere bezoeker van het recyclagepark, en dient dan ook louter voor particulier gebruik. 
Indien IGEAN vaststelt dat er een zeker misbruik is van het volmachtformulier, kan dit dan ook ten allen tijden ingetrokken worden.

 
Na het invullen van het formulier stuur je dit door via mail naar omgeving@lint.be.
Vermeld in het onderwerp “Volmacht formulier" en de naam van de persoon die die volmacht kreeg. 
Je kan het formulier ook analoog invullen en per post bezorgen of komen afgeven aan het onthaal. 
Als het goedgekeurd is, zal je via mail, per post of na indienen aan het onthaal deze volmacht terug ontvangen.            

Formulier invullen:
Stap 1: Geef jouw motivering waarom deze volmacht gegeven moet worden. 
Stap 2: Vul de naam, adres en gemeente van de persoon die de volmacht ontvangt in de daartoe voorziene velden in.
Stap 3: Vul de naam, adres en gemeente van de volmachtgever in de daartoe voorziene velden in.
Stap 4: Vul de datum van uitgifte in.
Stap 5: Vul de eventuele einddatum in.
Stap 6: Plaats je handtekening (van volmachtgever en gevolmachtigde).
Stap 7: Stuur op naar omgeving@lint.be of breng binnen in het gemeentehuis Lint (Koning Albertstraat 41, 2547 Lint)

(Bij een digitaal formulier, wordt dit automatisch opgestuurd naar de verantwoordelijke en moet pas achteraf gehandtekend worden.)

Het formulier is maximum 3 jaar geldig. Vul dus nooit een datum in verder dan 3 jaar in de toekomst. 

Downloads

  • Volmacht Recyclagepark (analoog).pdf
    105,8 Kb