Vlaamse jobbonus

Jobbonus voor werknemers en ambtenaren

Bent u een loontrekkende werknemer of een statutaire ambtenaar en verdient u minder dan 2.500 euro bruto per maand? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de Vlaamse jobbonus.

Voorwaarden:

U komt in aanmerking voor de jobbonus als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

·         U bent een loontrekkende werknemer of een statutaire ambtenaar

·         U verdient gemiddeld minder dan 2.500 euro bruto per maand

·         U woont in Vlaanderen

·         U hebt de officiële pensioenleeftijd nog niet bereikt

Komen niet in aanmerking:

·         de geneesheren in opleiding tot specialist

·         de leerlingen, stagiairs en de andere jongeren tijdens de periode van gedeeltelijke onderwerping aan de sociale zekerheid (periode die eindigt op 31 december van het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden)

·         sportbeoefenaars van wie de berekeningsbasis van de socialezekerheidsbijdragen beperkt is tot het forfait voor betaalde sportbeoefenaars

·         jobstudenten als de werkgever alleen een solidariteitsbijdrage betaalt.

Hoe ontvangt u de jobbonus?

De Vlaamse overheid weet dankzij de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wie recht heeft op een jobbonus. U hoeft dus geen aanvraag in te dienen.

Om de jobbonus te ontvangen, moet u enkel uw rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel. U zult daarover vanaf eind 2022 een brief ontvangen (op papier of via eBox, als die geactiveerd is). Om de jobbonus te krijgen, moet u enkel deze drie stappen volgen.

·         Stap 1: Open de brief van de Vlaamse overheid

·         Stap 2: Registreer uw rekeningnummer via Mijn Burgerprofiel

·         Stap 3: Ontvang uw jobbonus

Deze procedure is geldig voor loontrekkende werknemers en statutaire ambtenaren die voldoen aan alle voorwaarden.

  • Bent u een grensarbeider? Dan moet u zelf een aanvraag voor de jobbonus voor grensarbeiders indienen via het digitale WSE-loket. Momenteel is deze module nog niet actief. 
  • Bent u zelfstandige in bijberoep of een werknemer die de stap naar voltijds ondernemerschap wil zetten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de jobbonus plus voor zelfstandigen.