Visie van de opvang

De Marbollen wil kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang aanbieden in een huiselijke sfeer.

Bij dit alles staat inspraak en participatie van ouders en kinderen centraal.

Neem zeker onze visie door. Die kan je hieronder terugvinden.

Downloads