Vestigingspremie ondernemers

Als aanmoediging voor de vestiging van ondernemers in de gemeente, biedt het bestuur een premie aan van 322,26 euro.

Voorwaarden

  • Belg zijn;
  • meerderjarig zijn of meerderjarig verklaard zijn;
  • beschikken over een vestigingsgetuigschrift of het activiteitsattest;
  • beschikken over een bedrijfsuitrusting met een waarde van minstens 2 478,94 euro;
  • gedurende ten minsten 3 achtereenvolgende jaren het bedrijf waarvoor een premie wordt toegekend zelf te leiden, of in geval van, een personenvennootschap in stand te houden.

Procedure

Aanvraag uiterlijk 6 maanden na vestiging, richten aan het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag moet de nodige attesten en bewijsstukken bevatten die aantonen dat aan de voorwaarde voldaan wordt.

Voor wie

  • Voor personen die zich voor de eerste maal, als bedrijfshoofd van een zelfstandig beroep vestigen en dit beroep als hoofdberoep uitoefenen op voorwaarde dat zij hun bedrijf persoonlijk leiden.
  • Personenvennootschappen met een Belgische vennootschapsvorm die op het grondgebied van Lint worden opgericht met dezelfde doelstellingen en waarvan het bedrijfshoofd niet met een dienstcontract aan de vennootschap verbonden is.