Verwaarloosde woningen en gebouwen

Inventaris

De inventarisatie van verwaarloosde woningen en gebouwen is sinds 1 januari 2017 een bevoegdheid van de gemeente. Daarvoor was dit een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.

De gemeente doet – in samenwerking met IGEAN – de nodige vaststellingen aan de hand van een technisch verslag dat gebruikt wordt bij een onderzoek ter plaatse naar verwaarlozing. Met behulp van dit technisch verslag worden de gebreken en tekenen van verval beoordeeld.

Als uit een onderzoek ter plaatse blijkt dat de woning of het gebouw een bepaald aantal strafpunten behaalt op dit technisch verslag, dan is er sprake van verwaarlozing. De gemeentelijke inventarisbeheerder start dan een procedure op om de woning of het gebouw op te nemen op de gemeentelijke inventarislijst van verwaarloosde woningen en gebouwen. De eigenaar van de woning of het gebouw wordt van de opname in de inventarislijst op de hoogte gebracht. Hij heeft dertig dagen om beroep aan te tekenen tegen de opname in het gemeentelijk register.

Belasting

Zodra een verwaarloosde woning of een verwaarloosd gebouw 12 maanden op de inventaris staat, is een heffing verschuldigd.

Schrapping

Om een pand uit het register te laten schrappen, moet de eigenaar zelf een verzoek tot schrapping richten aan de gemeente. De eigenaar dient te bewijzen dat het pand geen indicaties van verwaarlozing meer vertoont die het maximaal aantal strafpunten of meer opleverde in het technisch verslag.

De eigenaar bezorgt aan de gemeente het ingevulde formulier voor een schrappingsaanvraag met bewijsstukken. Een gemeentelijk ambtenaar zal deze aanvraag behandelen en eventueel een plaatsbezoek uitvoeren. De bevoegde gemeentelijke ambtenaar of een bevoegde ambtenaar van IGEAN maakt een nieuw verslag van de vaststellingen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen 90 dagen over het al dan niet schrappen van het gebouw van de inventaris op basis van de aanvraag, de bewijsstukken en het verslag. De eigenaar wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

Maak een afspraak voor meer info

Downloads

  • Aanvraagformulier-schrapping-verwaarlozing.pdf
    392,8 Kb

Contact

Huisvesting

Adres
Koning Albertstraat 41 , 2547 Lint Routebeschrijving
Tel.
03 460 13 36
huisvesting@lint.be