Verhuizen naar het buitenland

Of geef uw adreswijziging online door

 
 
Als u verhuist naar het buitenland, moet u de dienst Burgerzaken kort vóór uw definitieve vertrek op de hoogte brengen. 

Minderjarigen moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van de referentiepersoon van het gezin of hun voogd.

Wat meebrengen

Maak een afspraak en breng het volgende mee:

  • uw identiteitskaart / Kids-ID,
  • uw pincode,
  • uw adres in het buitenland.

Of geef uw verhuis aan via ons e-loket.

Afhandeling

Wij passen uw adres aan in het rijksregister en op uw identiteitskaart.
U ontvangt onmiddellijk een formulier (model 8), dat u dient af te geven aan de Belgische Ambassade of het Belgisch Consulaat van uw nieuwe verblijfplaats in het buitenland.

Inschrijving in een consulaire post

De inschrijving in een consulaire post in het buitenland is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden. 
Wanneer u dit niet doet, zal u immers geen beroep kunnen doen op de Belgische overheid. 

Een inschrijving in een consulaire post in het buitenland heeft tal van voordelen: 

  • u kan genieten van administratieve bijstand, 
  • u kan indien nodig een nieuwe identiteitskaart aanvragen,
  • u kan hier terecht bij vragen over burgerlijke stand of consulaire attesten (bv. attesten van woonplaats, nationaliteit, …),
  • u kan genieten van een efficiëntere consulaire bijstand in geval van nood of ongeval,
  • u kan deelnemen aan verkiezingen in België,
  • u kan een gewoon paspoort aanvragen (indien u niet bent ingeschreven, zal u enkel een voorlopig paspoort kunnen aanvragen),
  • ...

Contact