Verhuizen naar het buitenland

Of geef jouw adreswijziging online door

 
 
Als je verhuist naar het buitenland, moet je de dienst Burgerzaken kort vóór jouw definitieve vertrek op de hoogte brengen. 

Minderjarigen moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van de referentiepersoon van het gezin of hun voogd.

Wat meebrengen

Maak een afspraak en breng het volgende mee:

  • jouw identiteitskaart / Kids-ID,
  • jouw pincode,
  • jouw adres in het buitenland.

Je kan jouw verhuis echter ook digitaal doorgeven via ons e-loket.

Afhandeling

Wij passen jouw adres aan in het rijksregister en op je identiteitskaart.
Je ontvangt een formulier (model 8), dat je dient af te geven aan de Belgische Ambassade of het Belgisch Consulaat van jouw nieuwe verblijfplaats in het buitenland.

Inschrijving in een consulaire post

De inschrijving in een consulaire post in het buitenland is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden. 
Wanneer je dit niet doet, zal je immers geen beroep kunnen doen op de Belgische overheid. 

Een inschrijving in een consulaire post in het buitenland heeft tal van voordelen: 

  • je kan genieten van administratieve bijstand, 
  • je kan indien nodig een nieuwe identiteitskaart aanvragen,
  • je kan er terecht bij vragen over burgerlijke stand of consulaire attesten (bv. attesten van woonplaats, nationaliteit, …),
  • je kan genieten van een efficiëntere consulaire bijstand in geval van nood of ongeval,
  • je kan deelnemen aan verkiezingen in België,
  • je kan een paspoort aanvragen (indien je niet bent ingeschreven, zal je enkel een voorlopig paspoort kunnen aanvragen),
  • ...

Contact