Verhoogde tegemoetkoming

Mensen met een beperkt inkomen kunnen recht hebben op verhoogde tegemoetkoming. Dankzij de verhoogde tegemoetkoming zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enz. goedkoper. In bepaalde gevallen heb je daarop automatisch recht. In andere gevallen moet je daarvoor bij jouw ziekenfonds een aanvraag indienen.

Procedure

Als je één van de volgende uitkeringen geniet, dan kent het ziekenfonds je automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe:
  • het leefloon van het OCMW (dat je gedurende 3 maanden moet genieten),
  • de inkomensgarantie voor ouderen, of
  • de toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid.
Dat is ook het geval:
  • voor een kind met een erkende handicap van minstens 66%,
  • voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s), of
  • voor een weeskind dat beide ouders verloren heeft.
Geniet je geen van die sociale uitkeringen? Dien dan een aanvraag in bij jouw ziekenfonds. Er zijn 2 mogelijke gevallen. 

1. Je bevindt je in één van de volgende situaties of je bent:

  • weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde,
  • erkend als persoon met een handicap,
  • al minstens 1 jaar volledig werkloos of in arbeidsongeschiktheid,
  • eenoudergezin.
In dat geval zal het ziekenfonds je vragen een verklaring met betrekking tot jouw huidig gezinsinkomen in te vullen. Dat moet onder een jaarlijks grensbedrag liggen dat op basis van het aantal personen in jouw gezin is vastgelegd.
Het ziekenfonds zal jou ook bewijsdocumenten met betrekking tot dat inkomen vragen en ook jouw laatste aanslagbiljet van de personenbelasting.

2. Je bevindt je niet in één van de hierboven vermelde situaties: het ziekenfonds zal jou bijkomend vragen een verklaring in te vullen met betrekking tot het inkomen van jouw gezin tijdens het vorige jaar. Dat moet beneden een jaarlijks grensbedrag liggen dat op basis van het aantal personen in jouw gezin is vastgelegd.
Het ziekenfonds zal je ook bewijsdocumenten met betrekking tot dat inkomen vragen en ook jouw laatste aanslagbiljet van de personenbelasting.

Op basis daarvan zal het ziekenfonds nagaan of je de voorwaarden van de verhoogde tegemoetkoming vervult. 
 
Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de verhoogde tegemoetkoming? Dan kan je terecht bij het OCMW.

Contact