Vergunning / Concessie

Een vergunning voor begraving in volle grond, het urnenveld of bijzetting in een columbarium kan verleend worden voor een periode van 30 jaar.
Deze vergunning kan één maal verlengd worden voor een periode van 10 jaar.

Er kunnen geen concessies verleend worden vóór het overlijden, behalve als er een concessie voor meerdere personen aangegaan wordt, waarbij de eerste onmiddellijk ingaat en de andere voorbehouden wordt voor:

  • de echtgenoot of echtgenote van de overledene,
  • een persoon die op het ogenblik van het overlijden met de overledene een feitelijk gezin vormde, of
  • een persoon die vóór het overlijden zijn wil tot het samen begraven met de overledene kenbaar maakte aan het gemeentebestuur.

De aanvraag van een concessie verloopt gewoonlijk via de begrafenisondernemer.

Downloads

  • retributie-grondvergunningen-columbarium.pdf
    104,2 Kb

Contact