Carmina Tilia

Carmina Tilia (Lintse gezangen) is een groep van toffe mensen, die samen meerstemmige liederen uit heel de wereld en van alle tijden willen inoefenen. Dit doen wij onder de deskundige leiding van Ilse De Roeck.

Ongeveer om de twee jaar trachten wij een volwaardige en gevarieerde muzikale avondvoorstelling uit te werken.

Jaarlijks zoeken we ook één of andere bestemming voor een ontspannende daguitstap.

Het is niet noodzakelijk om noten te kunnen lezen, maar het helpt wel om de muziek sneller onder de knie te krijgen.

We repeteren iedere woensdagavond van 20.15 tot 22.00 u. op de zolder van basisschool De Lintwijzer (ingang Schoolstraat). Mensen die ook graag zouden meezingen kunnen bijvoorbeeld een aantal keren meerepeteren en instappen na het zomerreces (in september dus). Best tevoren telefonisch met onze dirigente afspreken.

Het jaarlijks lidgeld houden we zo laag mogelijk. Zolang de huurgelden voor de repetitieruimte en de premies voor onze ongevallenverzekering niet stijgen, kost een jaar zingen 33 euro. Daarvoor krijg je alle partituren in bruikleen, maar vooral heel veel plezante repetities en veel voldoening en appreciatie bij onze concerten. 

Heb je muzikale kriebels in je buik? Kom dan zeker eens meezingen "op proef" !

Contact

Statiestraat 24 , 2547 Lint
ilsederoeck@telenet.be

Contact

Ilse De Roeck

Statiestraat 24 , 2547 Lint
Tel.
0498 59 47 70
ilsederoeck@telenet.be

Voorzitter

Ilse De Roeck

ilsederoeck@telenet.be

Secretaris

Gie Belmans

Duffelsesteenweg 159 , 2547 Lint
gie.belmans@hotmail.de