Carmina Tilia

Carmina Tilia (Lintse gezangen) is een groep van toffe mensen, die samen meerstemmige liederen uit heel de wereld en van alle tijden willen inoefenen. Dit doen wij onder de deskundige leiding van Ilse De Roeck. Daarbij gaat het in eerste instantie om profane (dus niet-kerkelijke) liederen en volksmuziek.

Ongeveer om de twee jaar trachten wij een volwaardige en gevarieerde muzikale avondvoorstelling uit te werken. Omdat de kerk van Lint een zeer goede akoestiek heeft, organiseren wij dit graag op deze locatie.

Jaarlijks zoeken we ook één of andere bestemming voor een ontspannende daguitstap of wandeling. En uiteraard wordt er daar ook gezongen!

Het is niet noodzakelijk om noten te kunnen lezen, maar het helpt wel om de muziek sneller onder de knie te krijgen.

We repeteren iedere woensdagavond van 20.15 tot 22.00 u. op de zolder van basisschool De Lintwijzer (ingang Schoolstraat). Mensen die ook graag zouden meezingen kunnen bijvoorbeeld een aantal keren meerepeteren en instappen na het zomerreces (in september dus). Best tevoren telefonisch met onze dirigente afspreken.

Het jaarlijks lidgeld houden we zo laag mogelijk. Zolang de huurgelden voor de repetitieruimte en de premies voor onze ongevallenverzekering niet stijgen, kost een jaar zingen 66 euro. Daarvoor krijg je alle partituren in bruikleen, maar vooral heel veel plezante repetities en veel voldoening en appreciatie bij onze concerten. Voor wie het moeilijk is om het lidgeld in één keer neer te tellen, bestaat de mogelijkheid om in drie schijven van telkens 22 euro te betalen. Gewoon even melden aan de penningmeester en klaar is kees.

Heb je muzikale kriebels in je buik? Kom dan eens meezingen "op proef" ! Zeker mannenstemmen (bas, bariton, tenor) zijn van harte welkom.

Sociale media

Contact

Statiestraat 24 , 2547 Lint
Tel.
0498 59 47 70
ilsederoeck@telenet.be

Dirigent

Ilse De Roeck

Statiestraat 24 , 2547 Lint
Tel.
0498 59 47 70
ilsederoeck@telenet.be

Voorzitter

Karina Vervoort

Kardinaal Cardijnlaan 49 1 , 2547 Lint
oeitherace@hotmail.com

Secretaris

Gie Belmans

Duffelsesteenweg 159 , 2547 Lint
gie.belmans@hotmail.de