GROS

De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking is samengesteld uit een afvaardiging van de verschillende organisaties (Niet-Gouvernementele Organisaties – NGO’s) die in Lint actief zijn op vlak van ontwikkelingssamenwerking en uit vertegenwoordigers van de politieke fracties uit de gemeenteraad. Ook individuele Lintenaren kunnen deel uitmaken van de GROS. Enkele keren per jaar komt de GROS samen om de werking van de NGO’s in Lint op te volgen en te ondersteunen. Vragen of initiatieven van (individuele) Lintenaren in het kader van ontwikkelingssamenwerking worden besproken en vaak ook financieel ondersteund. In de voorbije jaren heeft de GROS ook verschillende keren zelf het initiatief genomen om sensibiliseringsacties op te zetten om de problematiek van de 3de wereld ook in Lint onder de aandacht te brengen.

Voorzitter

Bart Vandamme

bart.vandamme.be@gmail.com

Secretaris

Raf Augustinus

raf.augustinus@telenet.be