NATUURPUNT Land van Reyen

Natuurpunt Land van Reyen werd opgericht in 1993. De vereniging telt 250 leden-gezinnen in Lint (en is ook actief in Mortsel en Boechout-Vremde, totaal 1500 gezinnen). In Lint en omgeving beheren we o.a. het Babbelkroonbos en de Vlinderweide.

Door aankoop en beheer van waardevolle terreinen behoudt en herstelt Natuurpunt de natuurwaarden. Het beheer gebeurt voornamelijk door vrijwilligers.

- Op de Vlinderweide bouwden vrijwilligers in 2013 een groot insectenhotel voor solitaire bijen, en zorgen ze er sindsdien voor gefaseerd maaibeheer en het inventariseren van soorten. Ze volgen ook de evolutie van de biodiversiteit in de regio.

- In 2014 kocht Natuurpunt een stukje van de zeldzame open ruimte in de Beekhoek, grenzend aan Hove, tussen de Beekhoekstraat en de Ganzenbol. Dit gebied vormt een belangrijke corridor en stapsteen voor dieren en planten aan de zuidrand van de stedelijke gebied en in het geheel van het gemeentegrensoverschrijdend project dat de "Grote Boshoek" wordt genoemd.  Het terrein is ongeveer twee hectare groot en combineert een fraai stuk wilgenbroekbos met heel wat beekoever van de Boutersembeek. Waterbeheer en -berging zullen hier belangrijke doelstellingen vormen. Dit natuurgebied betekent een voedselrijke stek voor dieren als reeën, zwartkopmeeuwen, kievieten, steenuilen, watervogels en amfibieën, maar ook voorjaarsflora als adderwortel, speenkruid, kruipend zenegroen, gewone smeerwortel, witte dovenetel, hondsdraf, hop, grote muur, pinksterbloem en echte koekoeksbloem.

- In Lint begeleidt Natuurpunt de amfibieën veilig over de fietsostrade ter hoogte van het Bos van Marpingen tijdens de paddentrek. Iedereen is welkom een handje toe te steken. In 2014 werden 1167 amfibieën door vrijwilligers overgezet.

- Tweemaandelijks (telkens eerste zaterdag van de pare maanden van 10 tot 12 uur) houden onze vrijwilligers een zwerfvuilactie langs de fietsostrade tussen de Veldstraat en de grens met Boechout, in het Bos van Marpingen en de omgeving van de Vlinderweide.

- Natuurpunt-vrijwilligers stippelden in Lint het Bos- en Beemdenpad uit dat de mooiste plekjes natuur, open ruimte en trage wegen verbindt tot een aangename natuurwandeling. Deze wandeling staat op de wandellussenkaart van Landschapspark Zuidrand.

- Natuurpunt werkt nauw samen met lokale overheden (MiNaraad, GECORO, biodiversiteitscharter, enz.) aan het behoud en een betere beleefbaarheid van open ruimte en natuur, het verhogen van de lokale biodiversiteit (bv. door ecologischer beheer van openbaar groen) en een verbetering van het milieu in onze leefomgeving.

- Natuurpunt is er voor alle inwoners. Iedereen kan zich aansluiten bij ons vrijwilligers-team. Onze vereniging organiseert ook wandelingen voor groepen in haar natuurgebieden.

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Natuurpunt-Land-van-Reyen/544416508923565

Flickr: https://www.flickr.com/photos/landvanreyen/sets/

Contact

Website
www.landvanreyen.eu

Contact

Marita Van der Gucht

Kriekhof 30 , 2547 Lint
Tel.
03 455 86 84
marita.vandergucht@telenet.be

Voorzitter

info@landvanreyen.eu