Verblijven in het buitenland

Wanneer u tijdelijk en kortstondig niet op uw adres verblijft, moet u de dienst Burgerzaken op de hoogte brengen om een afvoering uit het bevolkingsregister te vermijden, aan de hand van een melding van tijdelijke afwezigheid.

Contact