Verblijven in het buitenland

Wanneer je tijdelijk en kortstondig niet op jouw adres verblijft, moet je de dienst Burgerzaken op de hoogte brengen om een afvoering uit het bevolkingsregister te vermijden.
Dit doe je aan de hand van een melding van tijdelijke afwezigheid.

Contact