Vast bureau

Agenda en besluitenlijst

De burgemeester en de schepenen zijn door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de
voorzitter en de leden van het vast bureau.
Het vast bureau bestaat dus uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen.
De burgemeester is in alle gevallen stemgerechtigd in het vast bureau.

De leden van het vast bureau nemen dezelfde rang in als de rang die ze innemen als schepen. De
burgemeester (tevens voorzitter van het vast bureau) neemt de hoogste rang in als lid van het
college en dus ook als lid van het vast bureau.

Samenstelling

 • Karen Van Looveren

  Functies

  Algemeen Directeur
 • Rudy Verhoeven N-VA

  Contact
  Koningin Astridlaan 5 , 2547 Lint
  Tel.
  0477 43 59 61
  rudy.verhoeven@lint.be

  Bevoegdheden: algemeen beleid - burgerzaken -  politie en veiligheid -   patrimonium en erfgoed -  communicatie -  ruimtelijke ordening - gemeentelijke vernieuwing 

  Wenst u de burgemeester te spreken? Aarzel dan niet om hem te contacteren via mail of telefoon. 

  Functies

  Burgemeester/voorzitter
 • Stanny Tuyteleers CD&V

  Contact
  Bossenstraat 82 , 2547 Lint
  Tel.
  0478 88 12 95
  stanny.tuyteleers@lint.be

  Bevoegdheden: openbare werken - ouderen - ICT - financiën - ombudsdienst - woonzorgcentrum - erediensten

  Functies

  Schepen 1
 • Annemie Janssens N-VA

  Contact
  Van Asschestraat 8 , 2547 Lint
  Tel.
  0471 34 51 18
  annemie.janssens@lint.be

  Bevoegdheden: kinderopvang & Huis van het Kind - onderwijs -  jeugd -  sport - cultuur -  bib - feestelijkheden

  Functies

  Schepen 2
 • Hans Devriese N-VA

  Contact
  Schoolstraat 16 , 2547 Lint
  GSM
  0492 52 85 70
  hans.devriese@lint.be

  Bevoegdheden: mobiliteit -  woonbeleid -  toerisme en lokale economie

  Functies

  Schepen 3
 • Caroline Van der Heyden CD&V

  Contact
  Bouwenstraat 53 , 2547 Lint
  Tel.
  0475 42 92 41
  caroline.vanderheyden@lint.be

  Bevoegdheden: voorzitter bijzonder comité sociale dienst - sociale zaken en welzijn - samenlevingsopbouw - milieu - natuur en landbouw

  Functies

  Schepen 4