Tweede verblijven

Een tweede verblijf is een private woning die niet ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Deze woningen komen normaliter op het leegstandsregister. In het geval van tweede verblijven gaat het dus niet over leegstand, maar over woningen waar op regelmatige basis verbleven wordt. 

De woning moet voldoen aan een aantal afspraken:

  • geen inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister op het adres van de woning;
  • de woning is afgewerkt;
  • de woning is helemaal of gedeeltelijk bemeubeld;
  • de woning is aangesloten op de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, verwarming,...) en er kunnen geldige facturen voorgelegd worden;
  • de woning heeft sanitaire voorzieningen;
  • de woning is voorzien van een slaapplaats en is uitgerust om te kunnen eten.

Aan deze afsprakennota moet voldaan worden en er zal jaarlijks worden gecontroleerd op basis van de nodige bewijzen zoals facturen en foto's. Indien er bij de jaarlijkse controle niet aan de afspraken voldaan wordt, zal de woning opgenomen worden in het leegstandsregister.

Er is enkel aangifteplicht en er is geen belasting verschuldigd voor tweede verblijven.

Een tweede verblijf registreren kan door bijgevoegd aangifteformulier in te vullen en de nodige bewijsstukken terug te zenden naar huisvesting@lint.be

Downloads

  • Tweede verblijven - aangifteformulier.pdf
    125,6 Kb

Contact

Huisvesting

Adres
Koning Albertstraat 41 , 2547 Lint Routebeschrijving
Tel.
03 460 13 36
huisvesting@lint.be