Tussenkomst in begrafeniskosten

De familie en erfgenamen regelen bij overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, zal het OCMW een minimale begrafenis verzorgen.
 

Voorwaarden

  • Niemand kan of wenst de begrafenis te regelen.
  • Het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen.
  • De eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen.


Procedure

Neem contact op met de sociale dienst van het OCMW. Als het OCMW tussenkomt in de begrafeniskosten, dan zal een maatschappelijk werker een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren alvorens een minimale begrafenis te verzorgen.
 

Wat meenemen?

  • identiteitskaart
  • bewijs van jouw financiĆ«le situatie

Contact