Managementrapport

Driemaandelijkse weergave van de gemeentewerking in cijfermateriaal.