Kermissen en jaarmarkten

In Lint zijn er 2 kermissen: meikermis en septemberkermis
  • Meikermis: weekend na Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart

                        Vrijdag na O.L.H-Hemelvaart wordt de Meimarkt door het lokaal bestuur georganiseerd

  • Septemberkermis: 8 september is de naamdag van de patroonheilige van de gemeente Lint. Het weekend dat hierop volgt is er kermis op het Kerkplein en Oud-strijdersplein. Als 8 september op een zondag valt, is het kermis in dat weekend.
                      De dinsdag na de kermis is het jaarmarkt, een organisatie van de Lintse zelfstandigen.
                      Het weekend dat daarop volgt, wordt Suikeren Zondag georganiseerd.