Kermissen en jaarmarkten

In Lint zijn er 2 kermissen: meikermis en septemberkermis
  • Meikermis: weekend na Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart

                      Op vrijdag na O.L.H-Hemelvaart wordt de Meimarkt door het lokaal bestuur georganiseerd.

  • Septemberkermis: 8 september is de naamdag van de patroonheilige van de gemeente Lint. Het weekend dat hierop volgt, is er kermis op het Kerkplein en Oud-strijdersplein. Als 8 september op een zondag valt, vindt de kermis in dat weekend plaats.
                      De dinsdag na de kermis is het jaarmarkt, een organisatie van de Lintse zelfstandigen.
                      Het weekend dat daarop volgt, wordt Suikeren Zondag georganiseerd.