Kermissen en jaarmarkten

In Lint zijn er 2 kermissen: meikermis en septemberkermis
  • Meikermis: weekend na Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart

                        Vrijdag na O.L.H-Hemelvaart wordt de Meimarkt door het lokaal bestuur georganiseerd

  • Septemberkermis: 8 september is de naamdag van de patroonheilige van de gemeente Lint. Het weekend dat hierop volgt is er kermis op het Kerkplein en Oud-strijdersplein. Als 8 september op een zondag valt, is het kermis in dat weekend.
                      De dinsdag na de kermis is het jaarmarkt, een organisatie van de Lintse zelfstandigen.