Studiekeuze middelbaar

Wat na de lagere school?

Bij de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs gaan de meeste leerlingen naar het voltijds gewoon secundair onderwijs, waar ze de 1ste graad starten in het 1ste leerjaar A. Dat kan als je kind op het einde van het lager onderwijs het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald.

Heeft je kind niet alle leerstof van de lagere school verworven en heeft het dus geen getuigschrift basisonderwijs, dan start het in het 1ste leerjaar B.

Leerlingen die wél een getuigschrift basisonderwijs behaalden, kunnen toch toegelaten worden tot het 1ste leerjaar B. In dat geval is een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, een gunstig advies van het CLB, en het akkoord van de ouders nodig.

Meer info over de studiekeuze vanaf de tweede graad van het secundair onderwijs vind je hier.

Stem-richtingen

Twijfel je nog wat je wil studeren? Ga ook eens kijken op: https://dasgeniaal.be/ en ontdek hoe cool wetenschap en technologie wel kan zijn!