Stroomgebiedbeheersplannen 2022-2027

De Vlaamse Regering stelde op 1 juli 2022 de stroomgebiedbeheersplannen (SGBP) voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en de Maas vast.

De plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen.

De Vlaamse Regering lanceerde hiermee De Grote STROOMversnelling met meer dan 1000 acties om de kwaliteit van ons oppervlaktewater en grondwater te verbeteren, en Vlaanderen te wapenen tegen droogte en wateroverlast.

Kijk hier voor het informatiefilmpje!

Meer informatie vind je hier terug!

Downloads

  • samenvatting-beheerplan-vlaams-deel-internationale-stroomgebieddistricten-schelde-en-maas.pdf
    1,9 Mb