Strooiplan

Lint moet ook in de winter een verkeersveilige omgeving blijven. De omgeving waar kinderen en senioren zich vaak verplaatsten krijgen extra aandacht. Bekijk daarom het strooiplan, onderaan deze pagina.

Meer info

Hoe pakken we dit aan?
  • De belangrijkste verbindingswegen, fietspaden, bruggen en het hellend vlak aan het station Kontich-Lint zijn prioritair te strooien en te ruimen. Op deze plaatsen (in het rood aangeduid op het strooiplan) wordt er steeds én eerst gestrooid. De fietsostrade en de KMO-zone maken we ook sneeuw- en ijsvrij om de veiligheid van de fietsers en de bereikbaarheid van de KMO's te garanderen.
  • De secundaire wegen (groen ingekleurde straten) zijn aan de beurt als de prioritaire plaatsen sneeuw- en ijsvrij zijn. Ze worden gestrooid op voorwaarde dat de weerstoestand stabiel is. Zoniet, worden de sneeuwploegen zo vaak als nodig ingezet op de prioritaire plaatsen en is er geen ruimte om de secundaire straten aan te pakken.
  • De strooiploeg werkt ook wijkgericht. In de grotere wijken wordt minstens de hoofdbaan gestrooid. In straten met weinig verkeer heeft het weinig nut om te strooien. Autobanden moeten het zout immers doen inwerken in de sneeuw en als er maar weinig verkeer is, heeft strooien geen zin.
  • De schoolomgevingen en de toegang naar de kinderopvang worden sneeuwvrij gemaakt vóór de verkeersstroom van de schoolgaande jeugd en ouders op gang komt.
  • De buurt rond het OCMW krijgt extra aandacht: het Oud-strijdersplein en de voetpaden tot aan de serviceflats worden mee gestrooid.

Downloads

Contact

Mobiliteit

Adres
Koning Albertstraat 41 , 2547 Lint Routebeschrijving
Tel.
03 460 13 36
openbarewerken@lint.be