Streekvereniging Zuidrand

Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel), met de steun van de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid.

Ze werkt in de streek aan beleidsondersteuning en projecten op het snijvlak van cultuur, cultureel en onroerend erfgoed, toerisme, landbouw en natuurinrichting. Door de samenwerking tussen lokale besturen, lokale en bovenlokale partners, verenigingen en vrijwilligers wordt de streekidentiteit versterkt.

De Streekvereniging Zuidrand is erkend als Intergemeentelijke Onroerend ErfgoedDienst (IOED) sinds 2018, als Intergemeentelijke Samenwerking voor Bovenlokale Cultuurwerking (2020) en als Cultureel Erfgoedcel (2021). Daarnaast staat ze voor het toeristisch beleid in de streek in via Toerisme Zuidrand. Via projectwerking zet ze tevens in op de versterking van de landbouw- en natuurbeleving in de streek.

Lees meer via Facebook en op de website van de Zuidrand.