Straat- of buurtfeesten

Het is echt van belang om een hecht sociaal weefsel in straten, buurten en wijken te bouwen en te onderhouden. Daarom wil het Lints bestuur de bewoners kansen bieden om initiatieven te nemen.

Hiervoor wordt een financiële ondersteuning geboden voor buurt- en straatfeesten, die als doel hebben de sociale contacten in een straat, buurt, wijk, plein,… te bevorderen.

De subsidie bedraagt 100 euro en de organisatoren kunnen deze subsidie 1 keer per jaar voor hun straat aanvragen.

Werkwijze:

  • De organisator dient de aanvraag voor een straat- en/of buurtfeest in via het evenementenloket
  • Hij duidt bij de aanvraag aan dat hij een subsidie wenst
  • Na afloop van het evenement, bezorgt hij dit ingevuld formulier met foto, als bewijs dat het straat- of buurtfeest plaatsvond.

Om gezinnen dergelijke subsidie te kunnen toekennen, wordt een reglement opgesteld.

Het volledige reglement vind je hier.

Contact