Sterrenregister voor stilgeboren kinderen

Het uitkijken en verlangen naar je kindje is vaak intens. Soms moeten deze gevoelens helaas abrupt plaatsmaken voor verlies en verdriet. 

Een kindje verliezen na minder dan 140 dagen zwangerschap is voor velen een pijnlijke realiteit. Het feit dat je wettelijk gezien geen geboorteaangifte kan doen, maakt het verlies des te zwaarder. 

Om de ouders van alle sterrenkindjes een hart onder de riem te steken, voorziet onze gemeente een symbolisch sterrenregister. Hierin kunnen alle stilgeboren kinderen, ongeacht de zwangerschapsduur, geregistreerd worden.

Met dit initiatief wil het lokaal bestuur alle ouders van sterrenkinderen een hart onder de riem steken en de stilte en taboes die soms nog heersen rond het verlies van een kind tijdens de zwangerschap doorbreken.
Er is immers geen groter verdriet dan dat van een ouder die een kind verliest, of dat nu vóór, tijdens of na de geboorte gebeurt. Elke zwangerschap, ongeacht hoe lang, zorgt voor een band met het kind. De registratie van jouw sterrenkindje in het sterrenregister bevestigt dat jouw kind, ook al werd het niet levend geboren, voor altijd een belangrijke plaats inneemt in jouw leven en in de samenleving.

Ouders met een domicilie in Lint die ooit een kindje verloren, kunnen hun stilgeboren kindje registreren in het sterrenregister. Deze symbolische aangifte heeft geen juridische gevolgen.
Het bevat de naam, voornaam, geboorteplaats en datum van stilgeboorte van je kindje, evenals de naam en het adres van de ouder(s).
Als je dit wenst, kan je een akte van de registratie ontvangen.

De registratieprocedure is eenvoudig en kan online gebeuren (via het digitaal loket hieronder) of fysiek na afspraak bij de dienst burgerzaken.

Digitaal loket

Contact