Stemmen met een volmacht

Inhoud

volmacht verleent, kan je vervolgd worden door de politierechter.

Voor de lokale en provinciale verkiezingen in Vlaanderen op 13 oktober 2024 is stemmen niet langer verplicht. Als je je die dag niet naar de stembus kan begeven, kun je een volmacht geven, maar dat is niet meer verplicht.

Ondertekening volmacht

Volgende personen die een volmacht willen geven, kunnen het volmachtformulier bij de gemeente laten ondertekenen:

  • zelfstandigen die om beroepsredenen niet kunnen gaan stemmen, en
  • burgers die tijdelijk in het buitenland verblijven.

Je kan hiervoor zonder afspraak bij het onthaal van het gemeentehuis terecht tijdens de openingsuren.