Stedenbouwkundig uittreksel - Vastgoedinformatieplatform

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 100 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient slechts één maal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen, op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).
Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Hoe kan jij je aanvraag doen?

Jij bent:

  • notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in je eNotariaat
  • vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • burger of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal

Specifieke dieptevragen of interpretaties kunnen nog steeds gericht worden naar de gemeente (bv. vragen van bodemdeskundigen over de risicogrond ikv bodemonderzoek).

Contact