Speelplein Hoog Heibos

U heeft het misschien al gemerkt, maar op speelterrein Hoog Heibos zijn er grootse werkzaamheden bezig. Na een succesvol inspraaktraject met de buurtbewoners krijgt dit eindelijk vorm. 
 
Het geasfalteerde terrein werd vernieuwd en is een stuk kleiner dan de vorige verharding zodat er meer ruimte is voor groen. De werken aan de groenvoorziening zijn nog volop bezig. De bestaande begroeiing werd (al deels) verwijderd, maar komende weken wordt daar nog hard aan verder gewerkt. De twee bomen (moerascypressen) die onder de hoogspanningskabels lopen werden uit veiligheidsmaatregelen regelmatig getopt en zijn hierdoor helaas afgestorven. Deze zullen dus ook nog verwijderd worden. 
 
Hierna is het tijd voor een nieuw, groen hoofdstuk voor het speelterrein. Er zullen twintig bomen heraangeplant worden, aanvullend met enkele bessenstruiken, een bloemenweide en een vlinderstruik.

De biodiversiteit zal hierdoor omhoog gaan, de grond wordt terug rijker aan organische materialen en de bodem zal minder last hebben van extreme weersomstandigheden zoals wateroverlast en droogte. Ook zal dit vernieuwde plein het hitte-eiland-effect doen verminderen.

Om te vermijden dat er te veel kleine verontreinigingen zoals olie, vet maar ook stikstof- en zwavelverbindingen afkomstig van auto uitlaten in het grond- en oppervlaktewater terecht komen wordt er hier ook een drainagesysteem geplaatst.
Dit zal bijkomend ook zorgen dat bij hevige regenval het overtollige water opgevangen en afgevoerd wordt.

Door samen te werken met de natuur kunnen we zorgen dat we een klimaatbestendige samenleving teweeg brengen! Wij nemen alvast een eerste stap in de goede richting met dit project!