Speelplein Hoog Heibos

Bij het speelterrein in Hoog Heibos vind je bomen, bessenstruiken, een bloemenweide en een vlinderstruik.

Dit is goed voor de biodiversiteit, de grond wordt rijker aan organische materialen en de bodem zal minder last hebben van extreme weersomstandigheden zoals wateroverlast en droogte. Dit plein doet het hitte-eiland-effect verminderen.

Om te vermijden dat er te veel kleine verontreinigingen zoals olie, vet maar ook stikstof- en zwavelverbindingen afkomstig van uitlaatgassen in het grond- en oppervlaktewater terecht komen, wordt er hier ook een drainagesysteem geplaatst.
Dit zal bijkomend ook zorgen dat bij hevige regenval het overtollige water opgevangen en afgevoerd wordt.

Door samen te werken met de natuur kunnen we zorgen dat we een klimaatbestendige samenleving teweeg brengen! Wij nemen alvast een eerste stap in de goede richting met dit project!