Sociale economie

De sociale economie bestaat uit honderden bedrijven met een sociaal doel: ze stellen mensen tewerk die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt of ijveren voor het milieu. Enkele voorbeelden van bedrijven uit de sociale economie:

  • Coöperaties: ledenorganisaties die een mens- of milieuvriendelijke behoefte invullen. Voorbeelden zijn Oxfam Fairtrade, Triodos Bank en Ecopower.
  • Beschutte en sociale werkplaatsen: bedrijven waar mensen die niet op de gewone arbeidsmarkt terechtkunnen, een job op maat krijgen. In een beschutte werkplaats zijn dit werknemers met een beperking en in een sociale werkplaats laaggeschoolde langdurig werklozen. Een voorbeeld van een sociale werkplaats is de kringwinkel.
  • Lokale dienstenbedrijven: bedrijfjes die een maatschappelijke behoefte invullen en mensen tewerkstellen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, zoals vijftigplussers, laaggeschoolden, allochtonen,... Enkele voorbeelden van zulke bedrijven zijn de fietspunten (bewaakte fietsstallingen in de buurt van stations waar je fietsen kan huren of laten repareren), buurt- en groenonderhoud en diensten voor huishoudhulp.
  • Invoegbedrijven: gewone privé-bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen en één of meer mensen aanwerven die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt (de zogenaamde 'invoegmedewerkers').