Sneeuwvrije voetpaden

Het sneeuwvrij maken van de voetpaden is de plicht van elke burger. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het sneeuwvrij maken van de stoep voor je woning. Dat kan je best doen met een sneeuwschop of borstel. Velen onder jullie doen dit overigens zeer plichtsbewust, bedankt daarvoor! 

Als we samen onze verantwoordelijkheid nemen, staan we weer een stap dichter bij een verkeersveilig en sneeuwvrij Lint.

Let er bij het sneeuwruimen op dat de goot zijn functie niet verliest om het smeltwater (zowel van het wegdek als van het voetpad) af te voeren naar de riolering. Je veegt dus niet de sneeuw in de goot, waar het een traag smeltende ijsklomp vormt die de afvoer blokkeert. Beter is het om de sneeuw zo dicht mogelijk tegen de huizen te vegen of op de rand van het voetpad, zodat het rustig kan smelten. Let er op dat de voetgangers altijd door kunnen.