SAVE-gemeente

Op 14 mei 2019 ondertekende het lokaal bestuur Lint het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Lint is daarmee de 104de Vlaamse gemeente die het charter ondertekent.

OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer, ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren.
SAVE staat dan ook voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer.
Lint geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.

Het ongevallencijfer is Lint ligt laag, maar dit wil niet zeggen dat de gemeente op haar lauweren mag rusten. Een actief, of liever activerend, beleid rond veilig(er) verkeer maakt essentieel deel uit van haar beleid.

Het lokaal bestuur krijgt tijdens het traject begeleiding van OVK. In dit traject wordt o.a. een actieplan verkeersveiligheid uitgewerkt. In dit actieplan worden de acties omschreven die de gemeente wil realiseren in het SAVE-jaar. Deze acties moeten aansluiten bij de zeven SAVE-doelstellingen.

 http://save.ovk.be

Contact

Mobiliteit

Adres
Koning Albertstraat 41 , 2547 Lint Routebeschrijving
Tel.
03 460 13 36
openbarewerken@lint.be