Register onbebouwde percelen

Het register onbebouwde percelen of ROP is een gemeentelijk register waarin alle actuele en beschikbare onbebouwde percelen in kaart worden gebracht. Om een kwalitatief ruimtelijk beleid uit te tekenen en in het bijzonder om een gemeentelijk woonbeleid vorm te geven, is het belangrijk inzicht te hebben in de beschikbare ruimte. Het register van de onbebouwde percelen (ROP) is hierbij een belangrijk instrument, en dit zowel op het niveau van het gewest, de provincies als de gemeenten.