Referentieadres bij het OCMW

In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties. Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd.
 

Voorwaarden

In principe neem je een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie je een referentieadres wil nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.
Enkel daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.
 

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW

Om als dakloze een referentieadres te vragen aan het OCMW moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Je bent dakloos.
  • Je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • Je hebt onvoldoende bestaansmiddelen om zelf voor een woning te zorgen.
  • Je doet een beroep op het OCMW voor dienstverlening.

Procedure

  • Je dient een aanvraag in bij het OCMW van de gemeente waar je normaal verblijft. Het OCMW onderzoekt of je aan alle voorwaarden voldoet en beslist binnen de 30 dagen over jouw aanvraag.
  • Als je een referentieadres bij het OCMW krijgt, wend je je met de nodige documenten tot jouw gemeente om je in te schrijven op het referentieadres van het OCMW.
  • Je moet je minstens één maal per week aanmelden bij het OCMW.
  • Als je niet meer voldoet aan alle voorwaarden, kan het OCMW jouw referentieadres schrappen en deze beslissing overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen.
 

Gerelateerde items

Contact

Nu gesloten
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00 17:30 tot 20:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Alle openingsuren Sociale dienst OCMW