Referentieadres bij het OCMW

In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties. Het referentieadres maakt het mogelijk dat u uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijgt u dan op dit adres toegestuurd.
 

Voorwaarden

In principe neemt u een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie u een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben. Enkel daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.
 

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW

Om als dakloze een referentieadres te vragen aan het OCMW moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • U bent dakloos.
  • U bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • U hebt onvoldoende bestaansmiddelen om zelf voor een woning te zorgen.
  • U doet een beroep op het OCMW voor dienstverlening.

Procedure

  • U dient een aanvraag in bij het OCMW van de gemeente waar u normaal verblijft. Het OCMW onderzoekt of u aan alle voorwaarden voldoet en beslist binnen de 30 dagen over uw aanvraag.
  • Als u een referentieadres bij het OCMW krijgt, wendt u zich met de nodige documenten tot uw gemeente om u in te schrijven op het referentieadres van het OCMW.
  • U moet zich minstens éénmaal per week aanmelden bij het OCMW.
  • Als u niet meer voldoet aan alle voorwaarden, kan het OCMW uw referentieadres schrappen en deze beslissing overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen.
 

Contact