Belasting op het huis-aan-huis verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk (2020-2022)

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2020,

Gepubliceerd op 16 december 2020

Inhoud

Wie ongeadresseerd reclamedrukwerk huis-aan-huis verspreidt in de gemeente, moet daarvoor een belasting betalen. De belasting wordt aangerekend aan de verantwoordelijke uitgever.

Procedure

Er geldt een aangifteplicht. Je moet jouw aangifteformulier voor de belasting op het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk tijdig indienen.

Downloads

  • B - huis aan huis verspreiding reclamedrukwerken - (2020-2022).pdf
    96,3 Kb

Contact