Belasting op het huis-aan-huis verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk (2023-2025)

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2022,

Gepubliceerd op 22 december 2022

Inhoud

Wie ongeadresseerd reclamedrukwerk huis-aan-huis verspreidt in de gemeente, moet daarvoor een belasting betalen. De belasting wordt aangerekend aan de verantwoordelijke uitgever.

Procedure

Er geldt een aangifteplicht. Je moet jouw aangifteformulier voor de belasting op het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk tijdig indienen.

Downloads

  • B - huis-aan-huisverspreiding reclamedrukwerken (2023-2025)pdf.pdf
    95,4 Kb

Contact