Belasting op het huis-aan-huis verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk (2023-2025)

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2022,

Gepubliceerd op 22 december 2022

Inhoud

Wie ongeadresseerd reclamedrukwerk huis-aan-huis verspreidt in de gemeente, moet daarvoor een belasting betalen. De belasting wordt aangerekend aan de verantwoordelijke uitgever.

Procedure

Er geldt een aangifteplicht. U moet uw aangifteformulier voor de belasting op het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk tijdig indienen.

Downloads

  • B - huis-aan-huisverspreiding reclamedrukwerken (2023-2025)pdf.pdf
    95,4 Kb

Contact