Rapportage Lokaal Energie en Klimaatpact

In het kader van de rapportage voor het Lokaal Energie en Klimaatpact moet het lokaal bestuur een rapportage opmaken voor de periodieke resultaten aan te tonen aan de Vlaamse overheid.

Wij weten natuurlijk ook dat het grootste deel van de inspanningen vanuit de lokale bevolking zal komen en zien dat jullie zich hiervoor ook meer en meer willen engageren, vaak zonder dat dit door het bestuur opgemerkt wordt. Dit is natuurlijk niet optimaal om in te schatten hoe goed de gemeente het doet om de doelstellingen te kunnen behalen.

Daarom wordt er op deze manier gevraagd of jij, je familie, vrienden en buren die zich inzetten op klimaatadaptatie op hun eigen perceel de realisaties die er uitgevoerd zijn, toch kunnen doorgeven.

Doelstellingen Lokaal Energie en Klimaatpact

Net Zero tegen 2050. Dat is de doelstelling van Europa: het eerste klimaatneutraal continent worden. Er is maar één plek waar die ambitie gerealiseerd kan worden, en dat is lokaal. Enkel lokale besturen zijn in staat om deze grootse doelstelling te vertalen in concrete realisaties op het terrein. Zij zijn in staat om te mobiliseren, burgers te betrekken, zaken in beweging te krijgen. Zij maken het abstracte concreet. 

Met het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) nemen onze steden en gemeenten die verantwoordelijkheid op. Maar liefst 297 van onze lokale besturen engageren zich om hun klimaatambities verder op te drijven. En ze zetten daarbij in op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Met daaraan steeds heel concrete doelstellingen gekoppeld. Zo streeft het Pact tegen 2030 onder meer naar één boom per Vlaming, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één laadpunt per 100 inwoners en één kubieke meter extra regenwateropvang per inwoner.

Dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het LEKP is door Eurocommissaris en architect van de 'Green Deal' Frans Timmermans opgenomen als een voorbeeld voor lokale besturen in de rest van Europa. Onze lokale besturen inspireren lokale besturen in de rest van Europa. En daar mogen ze fier op zijn!

Oproep groenblauwpeil

Heb jij een boom geplant? Of een stuk haag gezet? Misschien heb je wel je voortuin onthard of een regenwaterput geïnstalleerd? 
Dan willen we je alvast bedanken voor je inspanningen. Je kan je gemeente nog verder op weg helpen door je actie ook te registeren. Zo telt ook jouw boom of regenwaterput mee!

Surf naar www.groenblauwpeil.be en registreer jouw LEKP-verbeteringen. 

Kies na het aanmelden niet voor ‘start’ maar selecteer ‘een nieuwe LEKP-verbetering toevoegen’.

 
LEKP staat voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact, een afspraak tussen je gemeente en Vlaanderen.
Vul je dit formulier in, dan kan je gemeente tellen welke verbeteringen haar inwoners in hun tuinen deden.
Na toestemming worden alle privé-data (zoals GPS-coördinaten) verwijderd en worden enkel de hoeveelheden van de door jou aangeduide verbeteringen meegeteld.
Wil je nog meer weten? Groenblauwpeil geeft je ook concreet advies om zelf aan de slag te gaan en je huis, tuin en oprit groener én blauwer te maken.

Ben jij benieuwd naar hoe goed jij je al hebt ingezet om deze doelstellingen te behalen? Neem dan zeker een kijkje op www.groenblauwpeil.be!

Downloads

  • lokaal_energie_klimaatpact_20210604.pdf
    5,4 Mb