Gemeentelijke Raad voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) moet als wettelijk adviesverlenend orgaan o.a. advies verlenen over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en over ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De adviezen van de GECORO hebben steeds tot doel de kwaliteit van de ruimtelijke ordening binnen de gemeente te waarborgen.

Contact