Bestuurderspas voor taxibestuurders

Inhoud

Als taxichauffeur in het Vlaamse Gewest moet u, ongeacht uw statuut (werknemer of zelfstandige), in het bezit zijn van een bestuurderspas voor taxibestuurders. Die bestuurderspas vraagt u aan in de gemeente waar u gedomicilieerd bent. De bestuurderspas is persoonlijk en niet overdraagbaar. De pas is vijf jaar geldig.

Voorwaarden

De verplichting is van toepassing sinds 1 juli 2020 en geldt voor elke chauffeur onder de nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer én voor elke taxi- of VVB-chauffeur.

Om een bestuurderspas voor taxibestuurders te kunnen verkrijgen, moet u:u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • U hebt een rijbewijs met een geldige medische keuring.

 • U voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden (zie art.25 van het uitvoeringsbesluit) en levert daarvoor een uittreksel van het strafregister model 596.1-28 af dat minder dan 3 maanden oud is. Het is bovendien verplicht om jaarlijks, binnen 3 maanden na de verjaardag van de bestuurderspas, de gemeente opnieuw een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28, te bezorgen. Het uittreksel mag niet ouder is dan 3 maanden zijn.

 • U hebt een attest kennis Nederlands van niveau B1 (richtgraad 2.1 en 2.2.). Een bestuurderspas kan ook afgeleverd worden bij een kennis van niveau A2, mits het niveau B1 (richtgraad 2.1 en 2.2.) binnen een termijn van 2 jaren wordt behaald. Als de betrokkene geen schoolbewijs meer terugvindt, maar wel vlot Nederlandstalig is, kan een ondertekende erewoordverklaring toegevoegd worden bij de aanvraag.

 • U hebt een een toelating om arbeidsprestaties te verrichten in België (als u buitenlands staatsburger bent).

 • U hebt een bewijs dat u de nodige kennis hebt om personen met een rolstoel te vervoeren (indien van toepassing). Dat wordt afzonderlijk vermeld op de bestuurderspas.

De bestuurder die een bestuurderspas heeft, is verplicht de volgende zaken te melden:

 • elke wijziging van domicilie, binnen een termijn van 10 dagen

 • elke veroordeling binnen 10 dagen na het voorval

 • elk verlies van rijbewijs met geldige medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten, binnen 24 uur na het voorval.

Procedure

U dient uw aanvraag bij voorkeur in via de applicatie Centaurus2020 of u maakt een afspraak bij de bevoegde dienst van uw gemeente. Bij uw aanvraag hebt u altijd onderstaande documenten nodig:

 • kopie van het rijbewijs met een geldige medische keuring (voor- en achterkant)

 • kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant)

 • een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28. Dat attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden

 • een attest kennis Nederlands van niveau B1 (richtgraad 2.2.) of een ondertekende erewoordverklaring dat het taalniveau B1 binnen een termijn van 2 jaren zal worden behaald.

 • beroepskaart of arbeidskaart (enkel voor internationale werknemers)

 • een bewijs dat u de nodige kennis hebt om deze personen te vervoeren (enkel bij vervoer van personen met een rolstoel).

U moet de bestuurderspas

De bestuurderspas is geldig voor een periode van 5 jaar.

Kostprijs

De aanvraag is gratis. Bij afhaling van de bestuurderspas betaalt u eenmalig een retributie. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2024 bedraagt de retributie 23,74 euro.

Regelgeving

 • Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer

 • Boetecatalogus (bedragen van de onmiddellijke inningen)

 • Gemeentelijk reglement (indien van toepassing)

Contact