Jaarlijkse aangifte van waterverbruik (grootverbruikers)

Inhoud

Wie veel water gebruikt (grootverbruiker), moet elk jaar een aangifte indienen. Die gegevens worden gebruikt voor de berekening van de heffing op de waterverontreiniging en van de heffing op de winning van grondwater.

Voorwaarden

Een grootverbruiker moet elk jaar een aangifte van het waterverbruik indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
U bent een grootverbruiker als u minstens 500 kubieke meter water per jaar gebruikt

De aangifte moet ingediend worden

Ook als het bedrijf is overgenomen of niet meer bestaat (stopzetting, faillissement, ...) moet de aangifte worden ingediend. Meer informatie hierover vindt u in punt 6.2 van de Aangifte-handleiding.

Ook voor landbouwers gebeurt de aangifte via dat online VMM-heffingenloket (en dus niet meer via het Mestbankloket van de Vlaamse Landmaatschappij). De diergegevens worden onderling uitgewisseld tussen VLM en VMM.

Procedure

  • U krijgt een brief van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over de aangifte. Die brieven worden verstuurd rond 20 januari.
  • Ga naar het online heffingenloket. Raadpleeg de Aangifte-handleiding om de aangifte in te dienen.
  • Wie de aangifte online heeft ingediend, krijgt een bevestigingsmail, met daarin een kopie van de aangifte.
  • Wie te laat is, ontvangt per brief een ingebrekestelling. U krijgt de tijd om alsnog een aangifte in te dienen. De uiterste datum staat in de brief.
  • Hebt u de aangifte niet tijdig ingediend, dan krijgt u een brief van de VMM met een 'heffing van ambtswege'. Daarin doet de VMM een voorstel voor de berekening van de heffing. Als u hierop reageert binnen één maand, dan wordt er 10% heffingsverhoging aangerekend. Bij een laattijdige of geen reactie wordt een heffingsverhoging van 50% aangerekend.
  • Op de website van de VMM vindt u de volledige procedure.