Toestemming voor een activiteit in een bos of natuurreservaat

Inhoud

Bossen en natuurreservaten zijn ideale plaatsen voor een wandeltocht, een ruitertocht, een oriëntatiewedstrijd,.... Maar sommige activiteiten houden risico's in voor deelnemers, andere bezoekers of de fauna en flora. Afhankelijk van de mogelijkheden in het gebied en van de aard van de activiteit die u wilt organiseren, moet u voor uw activiteit eerst een toestemming aanvragen.

Voorwaarden

Als een geplande activiteit afwijkt van de geldende toegankelijkheidsregels of schade kan toebrengen aan de natuur of natuurbezoekers, bijvoorbeeld bij wedstrijden of betaalde evenementen, dan is die activiteit risicovol en moet u dus een toestemming aanvragen. Is uw activiteit niet risicovol, dan hoeft u geen toestemming aan te vragen.

Bekijk het overzicht van de meest voorkomende risicovolle activiteiten

Procedure

  • De organisator is verplicht om minstens 35 dagen voor de aanvang van de risicovolle activiteit een toestemming te vragen aan de beheerder van het natuurgebied.
  • De beheerder laat binnen 14 dagen schriftelijk weten of de activiteit al dan niet toegelaten wordt.
  • De organisator moet tijdens de activiteit op elk moment zijn toestemming kunnen voorleggen ter controle.

Contact