Erkenning en subsidiëring van bosgroepen (verenigingen van boseigenaars)

Inhoud

Een bosgroep is samenwerkingsverband van en voor boseigenaars. Elke eigenaar, groot of klein, privé of openbaar (gemeente, OCMW, kerkfabriek,…) kan lid worden van de bosgroep in zijn streek.

Een bosgroep levert onafhankelijk advies over duurzaam bosbeheer. Boseigenaars kunnen er terecht met al hun vragen over de bosbouwtechnische informatie, wettelijke, financiële of administratieve aspecten van bosbeheer.

Soms bestaat een bosgebied uit bosjes van verschillende eigenaars. In dat geval is het goed om een gezamenlijk bosbeheerplan te maken. Een bosgroep kan bijvoorbeeld de opmaak van zo'n plan coördineren.

Een bosgroep heeft het statuut van private rechtspersoonlijkheid, onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk.

Bij het invullen van hun taken zoeken de bosgroepen naar optimale afstemming en synergieën met andere actoren, in het bijzonder met de regionale landschappen.

Procedure

De provincies zijn bevoegd voor de erkenning, subsidiëring en opvolging van de bosgroepen. Elke provincie kan eigen regels opstellen.

Alle informatie over en voor bosgroepen staat op bosgroepen.be.

Regelgeving

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (2014).

Financiële voordelen

Naast financiële middelen kunnen de provincies ook infrastructuur en personeel ter beschikking stellen.

Externe links