Jachtverlof en jachtvergunning

Inhoud

Iedereen die in Vlaanderen met een vuurwapen wil jagen, moet een Vlaams jachtverlof of een Vlaamse jachtvergunning hebben.

 • Het jachtverlof is een persoonlijk document en is geldig voor 1 jachtseizoen.
 • Wie een geldig Vlaams jachtverlof heeft, kan een jachtvergunning aanvragen voor genodigden die niet in het Vlaamse gewest wonen. Die jachtvergunning is een persoonlijk document en is geldig voor vijf vooraf bepaalde dagen in een jachtseizoen.

Voorwaarden

Jachtverlof

 • Je moet minstens 18 jaar zijn.
 • Je moet geslaagd zijn voor het theoretisch jachtexamen en het praktisch jachtexamen.
 • Je moet een aansprakelijkheidsverzekering voor de jacht (jachtverzekering) hebben afgesloten.
 • Je mag geen ernstige veroordelingen op jouw naam hebben staan.
 • Je moet de Vlaamse jachtbelasting en eventueel de provinciale jachtbelasting betalen.

Jachtvergunning

Je moet een jachtverlof hebben en ook de Vlaamse jachtbelasting (en eventueel een provinciale jachtbelasting) betalen. Je kan dan een jachtvergunning aanvragen voor iemand die je wilt uitnodigen voor de jacht.

De persoon die je uitnodigt voor de jacht moet

 • minstens 18 jaar zijn
 • buiten Vlaanderen een jachtverlof hebben
 • fysiek en psychisch in aanmerking komen om te jagen in Vlaanderen.

Procedure

Documenten voor jachtverlof

Om een jachtverlof aan te kunnen vragen, heb je onderstaande documenten nodig.

 • Getuigschrift van slagen voor theoretisch en praktisch jachtexamen
  of
  • een Vlaams jachtverlof geldig voor het voorgaande jachtseizoen
  • of een Waals of Luxemburgs jachtverlof van het huidige jachtseizoen
  • of een Nederlands jachtakte voor het huidige jachtseizoen.
 • een recente pasfoto (alleen bij papieren aanvraag)
 • uittreksel uit het strafregister of een geldig jachtverlof uit WalloniĆ«, Nederland of Luxemburg
 • attest van medische en psychische geschiktheid. Het attest mag niet ouder zijn dan vier jaar op de eerste dag van het jachtseizoen waarvoor de aanvraag bedoeld is.

 • geldig verzekeringsgetuigschrift

 • (als je niet via het e-loket betaalt) betalingsbewijs. In de provincies West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant moet je ook een provinciale belasting betalen. Voeg daarvan een bewijs van de uitgevoerde betaling bij jouw aanvraag. Deze provinciale belasting kan je niet via het e-loket betalen.

Op de website van het Agentschap Natuur & Bos vindt meer details over alle documenten die je nodig hebt om een jachtverlof aan te vragen

Documenten voor jachtvergunning

Om een jachtvergunning aan te kunnen vragen, heb je de volgende documenten nodig:

 • bewijs van bekwaamheid om te jagen (een kopie van het geldig jachtverlof van het land waar de genodigde woont of verblijft)
 • recente pasfoto van de persoon voor wie de jachtvergunning bestemd is
 • verklaring van degene die het jachtverlof aanvraagt dat de persoon voor wie de jachtvergunning bestemd is, fysiek en psychisch in aanmerking komt om te jagen in Vlaanderen. Ook zijn/haar voorgeschiedenis wordt bekeken (geen ernstige veroordelingen). Deze verklaring is opgenomen in het aanvraagformulier.
 • als de genodigde geen rijksregisternummer heeft, een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs
 • (als je niet via het e-loket betaalt) betalingsbewijs. In de provincies West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant moet je ook een provinciale belasting betalen. Voeg ook daarvan een bewijs van de uitgevoerde betaling bij jouw aanvraag.

Op de website van het Agentschap Natuur & Bos vind je meer details over alle documenten die je nodig hebt om een jachtvergunning aan te vragen

Aanvraag indienen

Je kan het jachtverlof of de jachtvergunning op twee manieren aanvragen.

 1. Via het E-loket Fauna en Flora, waar je ook meteen kan betalen en een bewijs kunt opladen dat je via overschrijving de eventuele provinciebelasting betaald hebt. Aanvragen via het e-loket is alleen mogelijk voor personen met een Belgisch rijksregisternummer.
 2. Bij de dienst jacht van jouw provincie per post of per mail. In de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg kan het ook aan het loket. De belasting moet worden betaald via overschrijving en je moet ook een aanvraagformulier invullen

Je ontvangt het jachtverlof of de jachtvergunning per post.

Woon je niet in Vlaanderen? Stuur dit formulier aangetekend naar de Vlaamse dienst van de gouverneur van Vlaams-Brabant. Hiervoor wordt geen provincietaks aangerekend.

Jachtverlof verloren of gestolen

voor een duplicaat kan je contact opnemen met de dienst jacht van jouw provincie. Woon je niet in Vlaanderen neem dan contact op met de arrondissementscommissaris van de provincie Vlaams-Brabant. Vermeld in jouw mail liefst het nummer van jouw jachtverlof en jouw rijksregisternummer. Het nummer van jouw jachtverlof kan je terugvinden op het e-loket.

Kostprijs

 • Een jachtverlof kost 183,78 euro. Een jachtverlof waarmee je alleen op zondag mag jagen, kost 126,02 euro.
 • Een jachtvergunning kost 47,26 euro.

Sommige provincies rekenen ook nog een provinciale belasting aan.

Op de website van Agentschap Natuur & Bos vind je alle details over betaling voor het jachtverlof en betaling voor de jachtvergunning.

Regelgeving

Het Jachtdecreet van 24 juli 1991. Op 25 april 2014 keurde de Vlaamse Regering nieuwe uitvoeringsbesluiten van het jachtdecreet goed. Hierdoor werd de jachtregelgeving sterk vereenvoudigd.