Vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen

Inhoud

U kunt vermindering krijgen van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige woning of ander gebouw. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. Het E-peil van een gebouw wordt vastgelegd in een certificaat, het energieprestatiecertificaat (EPC). De vermindering kan toegekend worden voor nieuwbouw, voor verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw en voor gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan.

Voorwaarden

Voor de toekenning van de vermindering maakt het niet uit of het gebouw bewoond is of niet, en het maakt evenmin uit of de bewoner eigenaar is van het gebouw of niet.

Wel moet er altijd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd zijn en moet het gebouw een voldoende laag E-peil hebben. Hoe laag het E-peil moet zijn hangt af van de datum van de bouwvergunning en de op dat moment geldende te behalen energienormen.

Procedure

De vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. U moet er dus zelf niets voor doen. Als u meent dat de vermindering ten onrechte niet toegekend werd op uw aanslagbiljet, kunt u bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Stuur dan zeker een kopie van uw EPC en een kopie van de ontvangstmelding van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning mee.

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd bepaald. Deze datum is vermeld onderaan het EPC. Als de woning van eigenaar verandert, dan kan ook de nieuwe eigenaar voor de rest van de termijn de vermindering genieten.

Voorbeeld: Het EPC werd uitgereikt op 10/06/2019. De vermindering werd voor de eerste keer toegekend op het aanslagbiljet van 2020.

Voorbeeld: X verkrijgt in 2012 een E-peil van E60 voor zijn woning. Vanaf aanslagjaar 2013 tot en met aanslagjaar 2022 krijgt hij voor deze woning een vermindering van de onroerende voorheffing van 20%. In 2017 verkoopt X de woning aan Y. Y zal de vermindering van de onroerende voorheffing van 20% verder kunnen genieten voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2022.

Wat meebrengen

EPC-certificaat

Kostprijs

De vermindering is een percentage van de onroerende voorheffing. Het hangt af van de datum van de bouwvergunning en de op dat moment geldende te behalen energienormen.