Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk

Vraag je attest aan via ons e-loket

Inhoud

Het attest van verblijf voor een huwelijk kan je nodig hebben voor een huwelijk in het buitenland. Het attest bevestigt dat je als inwoner ingeschreven bent op jouw adres in jouw gemeente. Het vermeldt ook de datum waarop je ingeschreven bent.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

  • jezelf
  • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Bewijsstukken

Als je het attest zelf ophaalt:

  • jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart.

Procedure

Je kan het attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk opvragen bij jouw gemeente.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Indien je het attest niet zelf digitaal kan opvragen via de hierboven vermelde websites of ons e-loket, contacteer dan onze dienst Burgerzaken telefonisch of per mail.


Het attest wordt vervolgens voor jou opgemaakt en klaargelegd aan het onthaal van het gemeentehuis. Je hoeft voor het afhalen ervan geen afspraak te maken.

Regelgeving

Ongehuwde staat

Dit attest kan ook dienen om jouw ongehuwde staat te bewijzen.

Hoe aanvragen?

Indien je het attest niet zelf digitaal kan opvragen via de hierboven vermelde websites of ons e-loket, contacteer dan onze dienst Burgerzaken telefonisch of per mail.


Het attest wordt vervolgens voor jou opgemaakt en klaargelegd aan het onthaal van het gemeentehuis. Je hoeft voor het afhalen ervan geen afspraak te maken.

Ongehuwde staat

Dit attest kan ook dienen om jouw ongehuwde staat te bewijzen.

Gerelateerde items

Contact